Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Мисия и визия

         

   МИСИЯ

    Център за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“ е екип от ученици, родители, учители, терапевти и служители, който залага на новаторството и пълноценното сътрудничество. Екип от педагози, който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрано и зачитано в процеса на обучение. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се свят и в услуга на нуждите на личността на детето. Екип, осигуряващ специална образователна подкрепа за развитие на учениците, като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

 

   ВИЗИЯ

 

    Утвърждаване на център за специална образователна подкрепа „Д-р Власаки Шуманов“ като конкурентно способен образователен център с непрекъснато обновяваща се материална база. Образователен център, в който се формират отговорни позиции, прилагат се най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Образователен център, който ангажира, подпомага и стимулира учениците със специални образователни потребности и ги прави значими в учебния и извънучебния процес. Образователен център, в който постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.