Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Материална база

    

        

   Центърът разполага с:

 

   34 съвременни класни стаи ;

   логопедичен кабинет;

   2 психологични кабинета;

   кабинет на социалния педагог с монтесори среда;

   зала по арт-терапия;

   кабинети за рехабилитация на физическите увреждания и кинезитерапия с рехабилитационни уреди;

   зала по сензо-моторика;

   физкултурен салон; 

   зала по психо-моторика;

   фитнес зала;

   методичен кабинет;

   кабинети по професионална подготовка;

   учебна работилница по професионална подготовка;

   медицински кабинет;

   помощни помещения;