Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

История на училището

             

   Помощно училище "Д-р Власаки Шуманов" е основано на 01.09.1964 година. До този момент са съществували помощни паралелки към началните училища в градовете, които впоследствие се обособяват в самостоятелни помощни училища. В Сливен за първи път такива паралелки са сформирани през    учебната 1956/1957 година в начално училище «Васил Левски» от тогавашния директор Стефан Султанов и първата учителка Пенка Манева. През 1966/1967 година паралелките са се увеличили значително, като в начален курс са били 16 и 6 в среден курс. Поради недостиг на класни стаи някой от помощните паралелки са прехвърлени в 6-то основно училище «Братя Миладинови». Обособяват се централно училище и филиал. По препоръка на МОН през учебната 1969/1970 година на педагогически съвет се приема предложението за утвърждаване на патрон на училището – д-р Власаки Христов Шуманов – човекът с изключителни заслуги за създаването на помощните училища у нас.

    През 1976/1977 година ръководството на училището с неимоверни усилия успява да издейства  преместване в сградата на бившето Стопанско училище, като по този начин училището се събира на едно място. На 11 април 1977 година се водят първите учебни занятия с всички помощни паралелки в новата сграда, която всъщност е само ремонтирана и подновена. Официалното и откриване е на 24 май с празненство в салона на читалище «Зора». През 1984 година училището е определено за първенец сред сродните училища в страната и е наградено с орден.

     Със Заповед № РД - 14-264/20.07.2017 година на Министъра на образованието и науката, Помощно училище се преобразува в Център за специална образователна подкрепа "Д-р Власаки Шуманов".

 

              134 години от рождението

       на д-р Власаки Шуманов

 

     Доктор Власаки Христов Шуманов е роден в село Туден, Годечка околия, Софийска област на 14 февруари 1889 година. Следва медицина в Москва и през Първата световна война служи като лекар-ординатор във военно-психиатрична болница. Удостоен е с чин медицински капитан.

 

 

      Завръща се в България през 1918 година и постъпва в новооснования Медицински факултет. Заедно с именити професори и доктори по онова време основават Психиатрическо дружество. По-късно през 1919 година основават Медико-педагогическо дружество. През 1922 година са открити първите „паралелки за умствено закъснели деца“. На него е поверена и главната част от подготовката на учители-дефектолози. Създава Комитет за детските летовища през 1924 година. Развива детското почивно дело и грижите за децата под крилото на държавата и набавя средства за сградата на първото морско летовище. От 1933 до 1949 година той е в управата на Съюза за закрила на децата. Основател на Дружеството на невролозите и психиатрите и Дружеството за хигиена и предпазна медицина. С присъщото си прогресивно и переспективно виждане д-р Шуманов работи непрестанно за разрастването и организационното укрепване на помощните училища. Многобройни са публикациите му-книги, учебници, ръководства, научни доклади, статии – всички свързани с грижите за децата. Цялостната му дейност получава висока оценка от здравните и просветните органи. Лекарят е награден с орден „Кирил и Методий“ – 1 степен. Дори и след прекарани тежки здравословни проблеми неговата работа за подобряване на състоянието на аномалните деца и за издигане на грижите за тях не секва. Почива на 23 януари 1963 година. Живот на един достоен лекар, изпълнен с труд, с умни, човеколюбиви и милосърдни дела.