Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Документи

Прикачени документи

Заповед за утвърждаване на вътрешните правила за отпускане на стипендии на учениците от гимназиален етап за 2 срок на учебната 2020/2021г.
Заповед за утвърждаване на вътрешните правила за отпускане на стипендии на учениците от гимназиален етап за 2 срок на учебната 2020/2021г.
ВАЖНО!!! ОТСЪСТВИЯ ЗА М. ФЕВРУАРИ И М. МАРТ 2020Г.
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците от гимназиален етап за 2 срок на учебната 2019/2020 г.
Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии на учениците от гимназиален етап за 2 срок на учебната 2019/2020 г.
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците от гимназиален етап за 1 срок на учебната 2019/2020 г.
Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии на учениците от гимназиален етап за 1 срок на учебната 2019/2020 г.
Седмично разписание 2019-2020г./ 1 срок
Дневно разписание 2019-2020г.
Годишен план за 2019-2020г.
Вътрешни правила за организацията на работата в ЦСОП
Седмично разписание 2018-2019г.
Етичен кодекс на ЦСОП - гр. Сливен
Дневно разписание за 2018 - 2019г.
Годишен план на ЦСОП - Сливен за 2018 - 2019г.
Дневно разписание за 2017-2018г.
Седмично разписание за 2017-2018г.
Годишен план на ЦСОП - Сливен за 2017-2018г.