Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

За нас

 

Учебната среда е организирана с център ДЕТЕТО

 

 

 • Ние желаем вашите деца
 • Да получат добри знания
 • Да се формират като личности
 • Да развиват индивидуалните си способности
 • Успешно да се реализират в живота
 • Образование без предразсъдъци

 •  

  vТолерантност

   

 • vСътрудничество

   

 • vУважение и доверие

   

 • vЗачитане правата на другите

   

 • vВсеки език и култура са ценни

   

 • vРавен старт за всички