Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Всяка година ученици, учители и родители се включваме в инициативи за отбелязване на Международния ден на Земята. Даваме своя принос за по-чиста и здравословна околна среда като почистваме училищния двор и засаждаме цветя и дръвчета.