Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Световен ден за борба с тормоза в училище

На световния ден за борба с тормоза в училище децата от 3 А клас на Средно училище "П.К. Яворов" с класен ръководител Радост Рундева подадоха своята приятелска ръка на децата от Помощно училище. Подариха на всеки клас образователни игри, пъзели и други дидактични материали. Кулминацията на приятелската среща беше огромната торта, която достави радост и наслада на всички ученици и учители.