Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Спортен празник

На пролетния спортен празник учениците участваха с много ентусиазъм и желание за победа. Забавление, радост, усмивки, положителни емоции, добро настроение - това преживяват всички участници и присъстващи на нашите игри, свързани със спорта.