Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Проектно-базирано обучение

В РУО - Сливен бе представена презентация за проектно-базирано обучение в извънкласни дейности на тема "Изработване на макет на къщата на Васил Левски" от госпожа Николина Кръстева - ръководител на клуб "Млади възрожденци".