Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Празник за учениците от начален курс

Днес удари последния за учебната година звънец за учениците от 1 до 4 клас. Тържеството бе наситето с много емоции, празнично настроение, цветя и думи на благодарност към учителите.