Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Последният звънец удари за учениците от 1-7 клас и 10 клас. На тържеството бяха връчени удостоверения на завършващите ученици. Проведохме спортен празник "Мама, татко и аз". Всеки родител участва с детето си в спортните и занимателни игри. Весели детски гласове и бурни аплодисменти огласяха цялата зала. Весело и щастливо лято на всички ученици!