Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Първи учебен ден 15.09.2017 г.

Отново на училище! Ученици, учители и родители посрещнахме новата учебна 2017/2018 година като Център за специална образователна подкрепа. С много емоции, усмивки, цветя и желание децата влязоха в класните стаи. Успешен старт и радостно начало на път, изпълнен с много предизвикателства, упорит труд и всеотдайност!