Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Провеждане на открит урок на тема "Арттерапевтични техники и логопедични методи на работа в сборна група" от специалните педагози Янка Гунчева-арттерапевт и Сребрина Диндева-логопед. На открития урок гостите от РУО, РЦПППО и ЦСОП "Акад. Тодор Самодумов" наблюдаваха екипната работа на педагозите в урочната дейност. С умения, такт, много нагледни дидактични средства, интерактивни методи на работа специалните педагози събудиха любопитството на децата, които демонстрираха усвоените знания и умения.