Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Гости на ЦСОП "Д-р Власаки Шуманов" бяха нашите приятели от Великобритания, които с помощта на фондация "Инициатива съпричастност" ежегодно провеждат арт ателиета с учениците от центъра. Те дариха учениците с много внимание, положителни емоции, усмивки, песни и с безкрайната си обич. Заедно с учениците спортуваха, рисуваха и твориха.