Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Учениците от ЦСОП отбелязаха този ден с пускане на балони в небето. Всяко дете написа върху балон своето послание за доброта, приятелство и уважение. Разноцветните балони с посланията полетяха нагоре с много аплодисменти и грейнали от щастие лица.