Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

В ученическия конкурс "Освобождението", организиран от СУ "Димитър Рохов" - гр. Сливен се включиха представители на ЦСОП. Награди получиха учениците:

Хасан Кезалиев от VII клас - специална награда на конкурса

Надя Йорданова от IX клас - първо място