Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Конкурс по краснопис

Всяка година в нашето училище се провежда конкурс по краснопис, посветен на празника на буквите - 24 май. Всички участници много старателно преписаха текста, свързан с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Комисия класира следните ученици:

 

1 място:

 

Хасан Алиев Кезалиев - ученик в VI клас

Станка Василева Дондукова - ученичка в IX клас

 

2 място:

 

Иван Ганчев Стоянов - ученик в VI клас

Веселин Димитров Тенев - ученик в IX клас

 

3 място:

 

Савина Георгиева Георгиева - ученичка в VI клас

Минка Василева Василева - ученичка в X клас