Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Електронен урок в 9 клас

Провеждане на електронен урок в 9 клас на тема "Топли супи със запръжки и застройки" от госпожа Мария Николова - учител по учебна практика. Присъстваха госпожа Илонка Толева - старши експерт по приобщаващо образование, госпожа Юлия Стефанова - директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, психолози, логопеди, ресурсни учители.