Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Електронен урок в 6-7 клас

Провеждане на електронен урок в 6-7 клас на тема "Смятам с числата до 10" от госпожа Нуша Данабашева - учител на деца с множество увреждания. Присъстваха госпожа Илонка Толева - старши експерт по приобщаващо образование, госпожа Юлия Стефанова - директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, психолози, логопеди, ресурсни учители.