Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Днес честваме най - светлия български празник - деня на нашата азбука. С празника на буквите почитаме Светите братя Кирил и Методий. Учениците изразяват в песни и стихове своята признателност към тези, които ги учат и възпитават.