Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Ден на Българската армия

Участниците в клуб "Млади възрожденци" посетиха военно формирование 22 220 по повод "Ден на отворени врати", посветен на 6-ти май - Ден на Българската армия, с ръководителя на клуба госпожа Николина Кръстева и психолога госоподин Марин Пандохов.