Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Със спомоществователството на Дарителски фонд Сливен започва проект "Анимал терапия" за децата от ЦСОП. Още при първата среща учениците бяха много впечатлени от Фрей и Фреди от породата Аляски маламут. Под умелото ръководство на терапевтите Рени и Катя проведохме първото зянятие на кучетата с учениците.