Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

Празникът на буквите бе отбелязан с тържество, на което по традиция бяха връчени грамоти за ученик на годината, учител на годината и активен родител на годината. Проведе се конкурс "Аз мога да пиша". За доброто си представяне учениците получиха награди.