Facebook
ЦСОП Д-р Власаки Шуманов
Център за специална образователна подкрепа в гр. Сливен

За нас Прием

Училището разполага с:

 • 34 класни стаи и помощни помещения;
 • логопедичен кабинет;
 • психологичен кабинет;
 • учебна работилница по готварство;
 • компютърен кабинет;
 • зала по психо-моторика;
 • зала по сензо-моторика;
 • зала по арт-терапия;
 • зала по музико-терапия;
 • кабинет по социални умения;
 • фитнес зала;
 • методичен кабинет.

Учебната среда е организирана с център ДЕТЕТО

 • Ние желаем вашите деца:
 • Да получат добри знания;
 • Да се формират като личности;
 • Да развиват индивидуалните си способности;
 • Успешно да се реализират в живота.